facebook

Voor de starter

Als je voor het eerst een huis gaat kopen en de hypotheek gaat afsluiten, dan ben je een starter. Nooit eerder heb je een eigen huis gehad. 

Een belangrijk aspect bij een hypotheek is dat deze in 30 jaar afgelost moet worden. Dat kan met een lineaire of een annuïteitenhypotheek. Ook moet je er rekening mee houden dat je een deel van de "kosten koper" en de afsluitkosten van de hypotheek uit eigen middelen moet betalen. 

Langs de hypotheek is het in vrijwel alle gevallen verplicht om een overlijdensrisico-verzekering af te sluiten. Ook kijken we naar de risico's van arbeidsongeschiktheid (daling van het inkomen), het risico van werkloosheid (daling van het inkomen) of het onverhoopt beëindigen van je relatie met jouw partner. 

Misschien nog niet van belang maar we bekijken het toch: het inkomen als je met pensioen gaat. Het kan n.l. zijn dat de hypotheek op dat moment nog niet helemaal is afgelost. 

Ben jij een starter en wil je wel eens weten wat jouw mogelijkheden zijn? Er is heel veel te kiezen en wij willen je daarbij graag helpen.

Bel ons een keer. 013-5770395. Of klik HIER om jouw gegevens naar ons te sturen waarna we een afspraak kunnen inplannen. 

Voor de verhuizer

Het oude huis is verkocht en de zoektocht naar het nieuwe huis kan beginnen. We brengen heel graag voor je in kaart wat de mogelijkheden zijn. 

Een belangrijk aspect bij de nieuwe hypotheek is onder andere de basis van de oude hypotheek. De aflossingsvrije hypotheek kan wellicht worden meegenomen; de spaarhypotheek kan intact blijven of misschien is dit wel het moment om afscheid te nemen van de oude beleggingshypotheek en verder te gaan met een spaarhypotheek. Of andersom. 

Is de nieuwe hypotheek ook in de toekomst nog steeds betaalbaar? Hoe lang zetten we de rente nu vast? 

Ben je een 'doorstromer' en wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? 

Bel ons een keer. 013-5770395. Of klik HIER om jouw gegevens naar ons te sturen waarna we een afspraak kunnen inplannen. 

Of toch verbouwen

De huidige stek bevalt je te goed. 

De bouwplannen worden gemaakt en wij maken deze plannen graag financiëel mogelijk voor je. 

Als de verbouwing in de hypotheek moet komen, dan hebben we ook hier te maken met een aantal keuzes. Verhogen we de bestaande hypotheek, sluiten we een 2e hypotheek af of maken we een compleet nieuwe hypotheek, inclusief verbouwing. 

Gaat de verbouwing om een relatief klein bedrag?

Vandaag de dag zijn er ook andere slimme financierings-mogelijkheden in de vorm van een huis-eigenaren financiering. Deze vorm van financieren lijkt op een hypotheek maar is het niet. Maar in het geval dit nodig is werk je er aan mee dat deze financiering achteraf alsnog wordt omgezet in een hypotheek. Dit noemen we een positieve/negatieve hypotheekverklaring. Het voordeel van dit soort financieringen is dat je niet opnieuw naar de notaris hoeft en ook geen taxatiekosten hebt. In het geval deze financiering voor 100% aan de verbouwing wordt besteed is de rente over deze financiering ook fiscaal aftrekbaar. 

Meer weten?

Bel ons een keer. 013-5770395. Of klik HIER om jouw gegevens naar ons te sturen waarna we een afspraak kunnen plannen. 

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login