facebook

Frequently Asked Questions - hypotheken

FAQs - hypotheken

Ja dat kan. We hebben de afgelopen jaren al vele ondernemers geholpen bij het afsluiten van de juiste hypotheek. 

Een hypotheekaanvraag voor een ondernemer ziet er anders uit dan voor een particuliere aanvrager. 

Een ondernemer moet er rekening mee houden dat de bank zoveel mogelijk relevante gegevens van het bedrijf wil inzien. 

Denk hierbij aan de jaarcijfers, de aangiftes inkomstenbelasting en de aanslagen van de inkomstenbelasting over de laatste 3 kalenderjaren. 

Als je nog geen 3 volle jaren bezig bent met de onderneming, dan zijn er in sommige gevallen toch mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen dan sterk afhangen van de overige omstandigheden (bijvoorbeeld het meenemen van het vaste inkomen van je partner, het inbrengen van eigen middelen).

Als je een huis koopt en je hebt de koopakte ondertekend, dan gaan er bepaalde afspraken en regels gelden. 1 van deze regels is dat als je de overeenkomst niet na kan komen, je aan de andere partij 10% van de koopsom moet voldoen. De overeenkomst niet na kunnen komen zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je de hypotheek niet rond krijgt. 

Daarom wordt vrijwel altijd de clausule 'voorbehoud financiering' opgenomen in een koopcontract. Hiermee krijg je gedurende een bepaalde periode de tijd om er achter te komen of je de hypotheek kunt afsluiten. Lukt dat niet, dan kan je gebruik maken van het voorbehoud en de koop alsnog ontbinden, zonder dat de boetebepaling van kracht wordt. Wel zo veilig!!

Als je een huis gaat kopen heb je een hypotheek nodig. De hoogte van een hypotheek wordt bepaald door een aantal factoren. De belangrijkste factoren zijn jouw inkomen (bruto) en de waarde van de woning. 

Dit jaar (2017) nog kan je 101% van de marktwaarde van de woning financieren. Zo is dus de maximale hypotheek bij een huis met een waarde van € 200.000 (x 1.01) € 202.000. 

Om je alvast een goede indicatie te geven van de hoogte van de hypotheek op jouw inkomen, hebben we een berekeningsmodule op onze website staan. 

Klik HIER om naar deze module te gaan. 

Stel je zit op een terras en je hebt zin in thee. Je roept de ober bij je en je geeft de bestelling door waarop de ober je zijn assortiment aan thee laat zien om een keuze uit te maken. 

Hij heeft twee dozen bij: in de ene doos zitten 50 zakjes van dezelfde soort thee. In de andere doos zitten 50 verschillende soorten thee. Bij de 2e doos valt er dus wat te kiezen. Als de ober je vervolgens vraagt welke smaak je het liefste zou willen, dan kan hij ook adviseren om voor een bepaalde soort thee te kiezen; uit de tweede doos dus. 

Zo werkt het met hypotheken precies hetzelfde. De adviseur van de bank kan je in feite 1 hypotheek adviseren, namelijk van de bank zelf. 

Wij, als onafhankelijke hypotheekadviseur, werken samen met alle banken. Wij kunnen je dus alle hypotheken van alle banken aanbieden. Pas dan valt er wat te kiezen en kunnen we op zoek naar de hypotheek welke jouw het beste past. 

TAGS: rente, rentevast

Ja, dat kan. Er zijn echter wel een aantal regels hierover gewijzigd. 

Vanaf 1-1-2013 moeten starters op de woningmarkt de hypotheek volledig en in 30 jaar aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Sluit je een aflossingsvrij deel af, dan heb je daar geen renteaftrek over. 

Had je voor 1-1-2013 al een aflossingsvrije hypotheek, dan mag je deze door laten lopen. Hierbij geldt dat het aflossingsvrije deel niet hoger mag zijn dan 50% van de waarde van de woning. Dit wordt doorgaans getoetst bij een mutatie. 

Als je een lopende hypotheek (ingangsdatum voor 1-1-2013) gaat verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan geldt dat deze verhoging ook moet worden afgelost. 

Ja, er zijn inderdaad mogelijkheden. 

We kijken dan naar het inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren en gaan deze inkomens middelen. Dit gemiddelde inkomen geldt dan als toetsinkomen, tot ten hoogste het inkomen dat je nu hebt. 

De maximale hypotheek wordt op 2 manieren berekend. 

Op de eerste plaats wordt gekeken naar het inkomen (de betaalbaarheid van de hypotheek wordt hiermee berekend) en op de tweede plaats wordt gekeken naar de waarde van de woning. 

Op basis van de waarde van de woning kan je dit jaar (2017) nog 101% lenen; in 2018 wordt dit percentage verlaagd naar 100%. Dit betekent dat je niet het volledige bedrag voor de kosten koper kan meefinancieren en dus uit eigen middelen dient te voldoen. 

Overdrachtsbelasting is een belasting die u betaalt als u een bestaande woning, vakantiewoning, winkel- of bedrijfspand koopt of verkrijgt door schenking. De overdrachtsbelasting is 2 procent van de koopsom op een bestaande woning en bijbehorende grond. Voor een winkel- of bedrijfspand of los stuk grond betaalt u 6 procent overdrachtsbelasting. Is de koopsom onzakelijk, zoals transacties tussen vrienden of in familiesfeer? Dan wordt de belasting berekend over de overeengekomen prijs of de verkoopwaarde (als deze hoger is) op het moment van overdracht. De notaris toetst deze waarde als de overdracht plaatsvindt.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

U betaalt geen overdrachtsbelasting als u het pand verkrijgt door:

 • trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap
 • verdeling van de gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding
 • een erfenis
 • verdeling uit een erfenis waarbij alle erfgenamen meewerken en worden gecompenseerd voor hun deel
 • doorverkoop binnen drie jaar indien het pand is aangekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop)
 • doorverkoop binnen zes maanden indien het pand is aangekocht op of na 1 januari 2015 (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop)
 • uitkoop van uw partner. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie u samenwoont (samenwoonde), indien u beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40 %- 60 %.

Doorverkoop binnen zes maanden

Als u een huis in eigendom krijgt, dat binnen zes maanden daarvoor ook al was overgedragen, hoeft u, tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop, geen overdrachtsbelasting te betalen. Koper en verkoper spreken vaak met elkaar af dat dit belastingvoordeel naar de verkoper gaat. Er gelden daarbij de volgende regels:

 • Alleen als het aankoopbedrag dat de koper betaalt hoger ligt dan wat de verkoper er voor betaalde, dan betaalt de koper overdrachtsbelasting over het verschil.
 • Als de eerste aankoop van de woning (dus van de verkoper) plaatsvond tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015 geldt een doorverkooptermijn van 36 maanden in plaats van zes maanden.
 • Meestal spreken koper en verkoper met elkaar af dat de koper het bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting dat hij anders had moeten betalen aan de verkoper vergoedt. Dit wordt dan bijvoorbeeld vastgelegd in het koopcontract.
 • Mocht de koper dit bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting inderdaad aan de verkoper betalen, dan is over dit bedrag overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet dan 2% overdrachtsbelasting betalen over het bedrag dat hij aan de verkoper vergoedt.
 • De doorverkoopperiode sluit aan bij het tijdstip van levering. Die moeten binnen 6 maanden van elkaar liggen.

Heb je verdere vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp?

Bel ons. Het telefoonnummer is 013-5770395.

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login