facebook

Frequently Asked Questions - hypotheken

FAQs - hypotheken

Ja dat kan. We hebben de afgelopen jaren al vele ondernemers geholpen bij het afsluiten van de juiste hypotheek. 

Een hypotheekaanvraag voor een ondernemer ziet er anders uit dan voor een particuliere aanvrager. 

Een ondernemer moet er rekening mee houden dat de bank zoveel mogelijk relevante gegevens van het bedrijf wil inzien. 

Denk hierbij aan de jaarcijfers, de aangiftes inkomstenbelasting en de aanslagen van de inkomstenbelasting over de laatste 3 kalenderjaren. 

Als je nog geen 3 volle jaren bezig bent met de onderneming, dan zijn er in sommige gevallen toch mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen dan sterk afhangen van de overige omstandigheden (bijvoorbeeld het meenemen van het vaste inkomen van je partner, het inbrengen van eigen middelen).

Als je een huis koopt en je hebt de koopakte ondertekend, dan gaan er bepaalde afspraken en regels gelden. 1 van deze regels is dat als je de overeenkomst niet na kan komen, je aan de andere partij 10% van de koopsom moet voldoen. De overeenkomst niet na kunnen komen zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je de hypotheek niet rond krijgt. 

Daarom wordt vrijwel altijd de clausule 'voorbehoud financiering' opgenomen in een koopcontract. Hiermee krijg je gedurende een bepaalde periode de tijd om er achter te komen of je de hypotheek kunt afsluiten. Lukt dat niet, dan kan je gebruik maken van het voorbehoud en de koop alsnog ontbinden, zonder dat de boetebepaling van kracht wordt. Wel zo veilig!!

Als je een huis gaat kopen heb je een hypotheek nodig. De hoogte van een hypotheek wordt bepaald door een aantal factoren. De belangrijkste factoren zijn jouw inkomen (bruto) en de waarde van de woning. 

Dit jaar (2017) nog kan je 101% van de marktwaarde van de woning financieren. Zo is dus de maximale hypotheek bij een huis met een waarde van € 200.000 (x 1.01) € 202.000. 

Om je alvast een goede indicatie te geven van de hoogte van de hypotheek op jouw inkomen, hebben we een berekeningsmodule op onze website staan. 

Klik HIER om naar deze module te gaan. 

Stel je zit op een terras en je hebt zin in thee. Je roept de ober bij je en je geeft de bestelling door waarop de ober je zijn assortiment aan thee laat zien om een keuze uit te maken. 

Hij heeft twee dozen bij: in de ene doos zitten 50 zakjes van dezelfde soort thee. In de andere doos zitten 50 verschillende soorten thee. Bij de 2e doos valt er dus wat te kiezen. Als de ober je vervolgens vraagt welke smaak je het liefste zou willen, dan kan hij ook adviseren om voor een bepaalde soort thee te kiezen; uit de tweede doos dus. 

Zo werkt het met hypotheken precies hetzelfde. De adviseur van de bank kan je in feite 1 hypotheek adviseren, namelijk van de bank zelf. 

Wij, als onafhankelijke hypotheekadviseur, werken samen met alle banken. Wij kunnen je dus alle hypotheken van alle banken aanbieden. Pas dan valt er wat te kiezen en kunnen we op zoek naar de hypotheek welke jouw het beste past. 

TAGS: rente, rentevast

Ja, dat kan. Er zijn echter wel een aantal regels hierover gewijzigd. 

Vanaf 1-1-2013 moeten starters op de woningmarkt de hypotheek volledig en in 30 jaar aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Sluit je een aflossingsvrij deel af, dan heb je daar geen renteaftrek over. 

Had je voor 1-1-2013 al een aflossingsvrije hypotheek, dan mag je deze door laten lopen. Hierbij geldt dat het aflossingsvrije deel niet hoger mag zijn dan 50% van de waarde van de woning. Dit wordt doorgaans getoetst bij een mutatie. 

Als je een lopende hypotheek (ingangsdatum voor 1-1-2013) gaat verhogen, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan geldt dat deze verhoging ook moet worden afgelost. 

Ja, er zijn inderdaad mogelijkheden. 

We kijken dan naar het inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren en gaan deze inkomens middelen. Dit gemiddelde inkomen geldt dan als toetsinkomen, tot ten hoogste het inkomen dat je nu hebt. 

De maximale hypotheek wordt op 2 manieren berekend. 

Op de eerste plaats wordt gekeken naar het inkomen (de betaalbaarheid van de hypotheek wordt hiermee berekend) en op de tweede plaats wordt gekeken naar de waarde van de woning. 

Op basis van de waarde van de woning kan je dit jaar (2017) nog 101% lenen; in 2018 wordt dit percentage verlaagd naar 100%. Dit betekent dat je niet het volledige bedrag voor de kosten koper kan meefinancieren en dus uit eigen middelen dient te voldoen. 

Overdrachtsbelasting is een belasting die u betaalt als u een bestaande woning, vakantiewoning, winkel- of bedrijfspand koopt of verkrijgt door schenking. De overdrachtsbelasting is 2 procent van de koopsom op een bestaande woning en bijbehorende grond. Voor een winkel- of bedrijfspand of los stuk grond betaalt u 6 procent overdrachtsbelasting. Is de koopsom onzakelijk, zoals transacties tussen vrienden of in familiesfeer? Dan wordt de belasting berekend over de overeengekomen prijs of de verkoopwaarde (als deze hoger is) op het moment van overdracht. De notaris toetst deze waarde als de overdracht plaatsvindt.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

U betaalt geen overdrachtsbelasting als u het pand verkrijgt door:

 • trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap
 • verdeling van de gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding
 • een erfenis
 • verdeling uit een erfenis waarbij alle erfgenamen meewerken en worden gecompenseerd voor hun deel
 • doorverkoop binnen drie jaar indien het pand is aangekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015 (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop)
 • doorverkoop binnen zes maanden indien het pand is aangekocht op of na 1 januari 2015 (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop)
 • uitkoop van uw partner. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie u samenwoont (samenwoonde), indien u beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40 %- 60 %.

Doorverkoop binnen zes maanden

Als u een huis in eigendom krijgt, dat binnen zes maanden daarvoor ook al was overgedragen, hoeft u, tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop, geen overdrachtsbelasting te betalen. Koper en verkoper spreken vaak met elkaar af dat dit belastingvoordeel naar de verkoper gaat. Er gelden daarbij de volgende regels:

 • Alleen als het aankoopbedrag dat de koper betaalt hoger ligt dan wat de verkoper er voor betaalde, dan betaalt de koper overdrachtsbelasting over het verschil.
 • Als de eerste aankoop van de woning (dus van de verkoper) plaatsvond tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015 geldt een doorverkooptermijn van 36 maanden in plaats van zes maanden.
 • Meestal spreken koper en verkoper met elkaar af dat de koper het bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting dat hij anders had moeten betalen aan de verkoper vergoedt. Dit wordt dan bijvoorbeeld vastgelegd in het koopcontract.
 • Mocht de koper dit bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting inderdaad aan de verkoper betalen, dan is over dit bedrag overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet dan 2% overdrachtsbelasting betalen over het bedrag dat hij aan de verkoper vergoedt.
 • De doorverkoopperiode sluit aan bij het tijdstip van levering. Die moeten binnen 6 maanden van elkaar liggen.

Heb je verdere vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp?

Bel ons. Het telefoonnummer is 013-5770395.login