facebook

Heb je een leuk huis gezien in Tilburg (of omgeving) maar je weet niet waar te beginnen om het huis te kopen?

Dan is het de hoogste tijd om ons in te schakelen als jouw aankoopmakelaar. 

Eerst iets over mij zelf

Mijn naam is Laurens van de Ven, al vanaf 1995 actief in de makelaardij en hypotheekadvisering. In 1995 ben ik begonnen als makelaar bij een kantoor in Schijndel en hield mij daar bezig met het verkopen van woningen in Schijndel en 's Hertogenbosch. Hiernaast hield ik mij ook actief bezig met het adviseren van hypotheken voor de kopers. In 1999 ben ik beëdigd bij de Rechtbank te 's Hertogenbosch als makelaar. In het jaar 2000 ben ik als zelfstandig ondernemer mijn huidige kantoor begonnen in Tilburg en ben ik lid geworden van de makelaarsvereniging VastgoedPro. Kopen en verkopen van woningen én de hypotheek zijn mijn passie. Klanten in de breedste zin van het woord bijstaan bij één van de meest omvangrijke beslissingen in hun leven is wat ik het liefste doe. Ik voer de regie over een divers aantal partijen (verkoper en diens makelaar, de hypotheekbank, de taxateur, de notaris, de bouwkundige, de energiemaatschappij en de verzekeringsmaatschappij) in het belang van mijn opdrachtgever. Mijn eerste eigen huis kocht ik in 1997 (toen had ik ook het water in mijn handen staan) en het huis waar we nu wonen hebben we zelf gebouwd, met de hulp van een aannemer. 

Wat kan ik voor je doen 

Mijn klanten kopen een, twee, misschien drie keer een huis in hun leven. Ik doe dit dag in dag uit en wordt hierbij o.a. ondersteund door VastgoedPro. Het kopen van een huis is een vrij complex proces. Aankoopbegeleiding is een ander woord voor dat ik je aan de hand meeneem om dit proces succesvol te doorlopen. Als je een huis in het vizier hebt wordt het tijd dat we even bellen met elkaar en koffie gaan drinken.

Onze dienstverlening

- ik ga met je mee naar een bezichtiging. De eerste bezichtiging doe je zelf zodat je direct kan beoordelen of het huis je gaat passen.

- bij ons op kantoor of bij je thuis maken we afspraken over de te volgen strategie; hierna start ik de onderhandelingen met de verkopende partij.

- hypotheektoetsing; onderzoeken van de mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten voor de woning.

- ondertussen ga ik alle relevante informatie na bij de verkopende partij en/of de betrokken instanties. Denk bijvoorbeeld aan de juridische informatie, bodem-informatie (verontreiniging) en bestemmingsplan informatie.

- als de koop tot stand is gekomen ga ik de koopakte beoordelen, voordat je deze ondertekent. 

- inschakelen van ons netwerk; denk hierbij aan de notaris, de taxateur of eventueel een bouwkundig specialist of aannemer.

- je krijgt van ons een eigen website waarmee je o.a. heel eenvoudig je vrienden op de hoogte kan brengen van jouw nieuwe huis

- voordat je de sleutel krijgt ben ik bij de eind-inspectie van de woning en kan ik je helpen met het afsluiten van het juiste energiecontract en verzekeringen

De kosten

€ 895,-- inclusief BTW. Als je de hypotheek bij ons afsluit, betaal je niets. Je betaalt ons dan afsluit- en bemiddelingskosten voor de hypotheekaanvraag. 2 vliegen in 1 klap.

Wil je meer weten?

Ik maak graag een afspraak om kennis te maken en je bij te praten over onze dienstverlening. Een eerste gesprek kost niets. Altijd doen dus. Ons telefoonnummer is 013-5770395 of klik HIER om online een afspraak te maken.

 

vastgoedpro

 

 

 

 

aankoopmakelaar Tilburg
Besterdring 81 Tilburg,
telefoonnummer: 013-577095 URL of Map

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login