facebookAls het einde van de rentevastperiode van jouw hypotheek nadert, dan krijg je in alle gevallen een nieuw rentevoorstel van jouw huidige bank. In dit voorstel staan de rentes voor een aantal verschillende rentevast-periodes. 

Stel dat je de rente in december 2005 voor 10 jaar hebt vastgezet, dan krijg je binnenkort dus een brief van de bank. Het kan zijn dat de huidige bank op het moment van opnieuw vastzetten van de rente een ongunstig tarief hanteert. Daarom loont het vrijwel altijd de moeite om even te informeren of je bij een andere bank of geldverstrekker wellicht goedkoper uit bent, simpel weg omdat deze aanbieders op dat moment wel scherpere tarieven heeft. 

Maar er is meer om even bij stil te staan. 

Waardestijging van het huis (onderpand) of verlaging van de hypotheek (door aflossingen)

In het algemeen geldt dat hoe hoger de hypotheek is t.o.v. de waarde van het huis, hoe hoger de rente. Het risico bestaat n.l. dat er bij een gedwongen verkoop een restschuld gaat ontstaan waardoor de bank niet het gehele uitgeleende bedrag gaat terug ontvangen. Hiervoor hanteren zij een risico-opslag wat resulteert in een hogere rente. 

Echter wanneer het huis in waarde is gestegen of er in het verleden aflossingen zijn gedaan op de hypotheek, dan kan deze verhouding anders komen liggen. Veel banken en geldverstrekkers hanteren echter bij het opnieuw vastzetten van de rente dezelfde risico-klasse, terwijl dat natuurlijk niet terecht is. Er zijn overigens ook banken welke de risicoklasse (en daarmee de rente) aanpassen als er bijvoorbeeld een waardeverklaring of taxatierapport wordt overhandigd. 

Nationale Hypotheek Garantie

Als in het verleden de hypotheek is afgesloten zonder NHG, dan kunnen we altijd bekijken of dat nu wel mogelijk is. Dit kan zomaar een half procent schelen!

Als o.a. het huis én het inkomen voldoen aan de normen van NHG, dan betekent dat de rente flink lager kan worden. Dit levert in alle gevallen een flinke besparing op de woonlasten. Deze besparing kan dan bijvoorbeeld weer ingezet worden om de hypotheek af te lossen (als deze nu geheel aflossingsvrij is). 

NHG, zeker het bekijken de moeite waard.

Kapitaalopbouw | beleggingen

Als je in het verleden een hypotheek hebt afgesloten met daaraan gekoppeld een (beleggings)verzekering, dan is het ook raadzaam deze constructie gelijk onder de loep te leggen. Je hebt vast wel gehoord van de woekerpolisaffaire; dit is een goed moment om wellicht orde op zaken te stellen. 

Veelvuldig worden op dit moment beleggingspolissen omgezet naar (bank)spaarproducten, mits alles voldoet aan de gestelde fiscale eisen. 

Boetevrij aflossen

Aan het einde van een rentevastperiode is het in vrijwel alle gevallen toegestaan om de gehele hypotheek boetevrij af te lossen. Wij informeren bij het oversluiten bij de 'oude' bank altijd of er wel of geen sprake is van een boete-bepaling. Zo weet je zeker waar je aan toe bent. 

Wacht dus niet tot je in de krant leest dat de rente gaat stijgen en kom direct in actie. Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen 's avonds en eventueel op zaterdagen.


afspraak maken

 

 

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login